Nowości  Hostingodawca    
 


Hostingodawca.pl > Dostęp do baz danych spoza Home.pl

2017-09-20 Dostęp do baz danych spoza Home.pl

Teraz w Home możliwe jest korzystanie na hostingu u siebie z baz danych utrzymywanych poza serwerem klienta.

Może to być baza danych innego serwera w firmie hostingowej Home lub zewnętrzny serwer, poza firmy Home.

W ccelu połączenia się z zewnętrzną bazą danych w konfiguracji skryptów należy podać dane w następującym formacie:

  • Host: adres serwera SQL wskazany przez usługodawcę hostingu, np. sql.nazwa_serwera.firma.pl
  • Nazwa bazy: nazwa_bazy
  • Nazwa użytkownika: nazwa_bazy (lub inna nazwa, jeśli różni się od nazwy bazy danych)
  • Hasło: hasło do bazy danych, które ustawiłeś podczas jej tworzenia
  • numer portu (podawany opcjonalnie): 3306

Hostingodawca.pl na serwisach społecznościowych: